ႏွစ္သစ္ကိုု ၾကိဳဆိုု

Byadmin

ႏွစ္သစ္ကိုု ၾကိဳဆိုု

“ေကာဇာ သကၠရာဇ္ ၁၃၇၈ ျမန္မာႏွစ္သစ္” ကိုု ၾကိဳဆိုုေသာအားျဖင္႔

၁၀၊၀၄၊၁၆ တနဂၤေနြေန႔တြင္ “KEEN” မွ သံဃာေတာ္မ်ား အား သကၤန္း ႏွင္႔တကြ ေန႔ဆြမ္းဆက္ကပ္လွဴဒါန္း ရာတြင္ ပါဝင္ကူညီကုုသိုုလ္ ယူခဲ႔ၾကပါသူမ်ားအား အထူးပင္ ေက်းဇူးတင္ ေၾကာင္း မွတ္တမ္းတင္ အပ္ ပါသည္။
Clementi ေက်ာင္း ဆရာေတာ္ ဦးဝိစိတၱ (ေဒါက္တာ ရာဟုုလာ)မွ ကိုုယ္တိုုင္ ၾကြေရာက္ တရားခ်ီးျမွင္႔ ခဲ႔ျပီး ဆရာေတာ္မွ မိမိတိုု႔ တိုုးတက္ေၾကာင္းအတြက္ လိုုက္နာက်င္႔ၾကံအပ္သည္မ်ားကိုု မေမ႔မေလ်ာ႔ ၾကေစရန္ေအာက္ပါ တိုု႔ ကိုု သတိေပး ေဟာၾကားခဲ႔ပါသည္။

1. တဦးႏွင္႔တဦး ေမတၱာ စိတ္ျဖင္႔ဆက္ဆံ ျပီး မပ်င္းမရိ ထၾကြလံု႔လရိွရမည္။
2. မိမိေရာက္ရိွရာေနရာေဒသမွာ လိုုက္ေလ်ာညီေတြျဖစ္ေအာင္ ေလ႔လာက်င္႔ၾကံေနထိုုင္တတ္ရမည္။
3. မိမိရရိွထားေသာ ခ်မ္းသာ နွင္႔ တကြမိမိကိုု္ယ္ တိုုင္ ကိုု မပ်က္စီးေစရန္ ကာကြယ္ ထိမ္းသိမ္း တတ္ရမည္။
4. အမိ်ဳးသား၊ အမိ်ဳးသမီးတိုု႔ အားလံုုး အာရံုုငါးပါး ေနာက္သိုု႔ လြန္က်ဳးလိုုက္စားျခင္း မျပဳမိေစရန္သတိျပဳရမည္။
5. မိတ္ေဆြေကာင္း မ်ား ထံမွ ေလ႔လာသင္ယူျခင္း ပူးေပါင္း လုုပ္ေဆာင္ ျခင္းျဖင္႔မိမိ တိုုးတက္ရာ ကိုု ေဆာင္ရြက္နိဳင္ရမည္။

ထိုုမွ်မက.. အေရးၾကီးသည္မွာ-
မိမိလုုပ္သင္႔ သည္႔အရာမ်ားကိုု မလုုပ္ဘဲ မလုုပ္သင္႔သည္႔ အရာမ်ားကိုု အခိ်န္ေပးလုုပ္ေဆာင္ ျခင္းသည္ ဆင္းရဲျခင္းသိုု႔ ဦးတည္လိမ္႔မည္ျဖစ္ ေၾကာင္း သတိေပးေဟာၾကားခဲ႔ပါသည္္။

ကြန္ျပဴတာ hard disk တြင္ Data မ်ားကိုု သိမ္းဆည္းထားမွသာ မိမိတိုု႔ ျပန္လည္အသံုုးျပဳလိုုေသာ အခါ မီွျငမ္း အသံုုးျပဳနိဳင္မည္ ျဖစ္သကဲ႔ သိုု႔ အလားတူစြာ မိမိတိုု႔ ႏွလံုုးအိမ္တြင္လည္း ေကာင္းေသာအရာမ်ားကိုု သိမ္းဆည္း ထားမွသာ ေကာင္းေသာအရာမ်ားကိုု ျပန္လည္ဆင္ျခင္ နိဳင္ မည္ ဟုု ဥပမာေပး ေဟာၾကားခဲ႔ပါသည္။

ထိုု႔ေနာက္ ျပဳသမွ်ေသာ ေကာင္းမွဳကုုသိုုလ္ အစုုစုု ကိုု မဟာပထဝီေျမၾကီးထုု ႏွင္႔ အတူ ေလထုု၊ေရထုု တိုု႔ ကိုု သက္ေသျပဳကာ ေရစက္ခ် အမွ်အတန္းေပးေဝခဲ႔ ၾကျပီး မဂၤလာႏွစ္သစ္ကိုုေပ်ာ္ရႊင္စြာ ၾကိဳဆိုုခဲ႔ၾကပါသည္။

အားလံုုးဘဲ….မဂၤလာႏွစ္သစ္ႏွင္႔ အတူ တိုုးတက္ ေအာင္ျမင္ေပ်ာ္ရႊင္ပါေစေၾကာင္း ဆုုမြန္ေကာင္းေတာင္း လိုုက္ပါသည္။

About the Author

admin administrator

1 Comment so far

adminPosted on  7:01 pm - May 29, 2016

hi admin …..pls upload the image

Leave a Reply

Need help? Email Us Here! Chat With Us Now!

← Prev Step

Thanks for contacting us. We'll get back to you as soon as we can.

Please provide a valid name, email, and question.

Powered by LivelyChat
Powered by LivelyChat Delete History